Home > Казуси > Физически лица организират туристически пътувания

Физически лица организират туристически пътувания

Сигнал от специализирания туристически сайт TravelNews

Поводът бяха поредни случаи на публикуване на оферти в туристически групи в социалните мрежи за организиране на пътувания в страната и чужбина от физически лица, които най-вероятно нямат задължителната по Закона за туризма регистрация като туроператори или турагенти. 

Нашият експертен коментар бе: 

Категорично физически и юридически лица без регистрация по Закона за туризма, нямат право да организират почивки и екскурзии. Дейността може да се извършва само от лица, които са регистрирани като туроператор или туристически агент. Проблемът е много голям за потребителите, за бизнеса и за институциите, които трябва да се справят с него. Хората трябва да разберат и истински да осъзнаят, че рискът е голям и то не само за това, че могат да загубят пари, но при определени обстоятелства и да бъдат изложени на опасност. 

Съвети преди закупуване на пътуване: 

  • Доверявайте се само на регистрирани туроператори/турагенти
  • Направете справка дали лицето фигурира в Регистъра на туроператорите и турагентите:
  • Проверете за официален сайт за надеждна контактна информация за лицето
  • Изискайте официална оферта с цена
  • Не заплащайте на ръка и без платежен документ

Leave a Reply