Home > Новини и събития

Повече права за потребителите и правомощия на институциите и нови задължения за търговците

Предстоят промени в Закона за защита на потребителите в България. Но първо място, затягат се правилата при производството, дистрибуцията и предлагането на...
Read More

Приета е директива за насърчаване на потребителите да изберат ремонт пред замяна

Европейският парламент одобри директива относно утвърждаването на правото на поправка. Законодателният акт има за цел да насърчи по-устойчивото потребление, като улесни поправката на...
Read More
1 2 3 5