Month

юни 2024

Присъединяваме се безплатно към колективни искове за вреди от нарушения на потребителските ни права

Производителите и вносителите ще разследват жалбите от клиенти с твърдения за опасност Потребителите ще могат да се присъединяват безплатно към заведени от...
Read More

Повече права за потребителите и правомощия на институциите и нови задължения за търговците

Предстоят промени в Закона за защита на потребителите в България. Но първо място, затягат се правилата при производството, дистрибуцията и предлагането на...
Read More