Day

юни 13, 2024

Повече права за потребителите и правомощия на институциите и нови задължения за търговците

Предстоят промени в Закона за защита на потребителите в България. Но първо място, затягат се правилата при производството, дистрибуцията и предлагането на...
Read More