Day

май 11, 2024

Ползите от изкуствения интелект са функция от отговорността на бизнеса и уменията на потребителите

Намираме се на етап, в който градим репутацията на изкуствения интелект. Затова бизнесът трябва да осъзнае необходимостта от това да подходи отговорно, добросъвестно и честно,...
Read More