By

niepotrebitelite

Конкурентна борба или защита на потребителите е „битката“ с китайските стоки?

Не можем да изключим темата за конкурентна борба, когато разглеждаме реакцията на европейските институции при течащата проверка на най-нашумялата в момента онлайн...
Read More

Приета е директива за насърчаване на потребителите да изберат ремонт пред замяна

Европейският парламент одобри директива относно утвърждаването на правото на поправка. Законодателният акт има за цел да насърчи по-устойчивото потребление, като улесни поправката на...
Read More