Home > Новини и събития > Текат кампании за промени на общите условия на дружества

Текат кампании за промени на общите условия на дружества

Намираме се в период, в който много дружества са решили да внесат промени в своите общи условия. За потребителите с действащи договори възниква въпросът длъжни ли са да се съобразят с новите формулировки или ако не – нужно ли е да предприемат някакви стъпки и какви, за да ги отхвърлят.

Когато търговец промени своите общи условия и потребителите не са съгласни с измененията,
те могат да се откажат от договора, без да посочват причина и без да дължат обезщетение или неустойка. Те имат право също така и да продължат да изпълняват договора при действащите преди изменението общи условия.

В случай че потребителят не приема промяната и реши да се откаже от договора или да
продължи да го изпълнява при старите условия, той трябва да изпрати до търговеца писмено
уведомление в едномесечен срок
 от получаването на съобщението за промяната.

Повече за тази процедура, както и кога измененията в общите условия са обвързващи за потребителя прочетете в секцията Прессъобщения: Търговецът променя условията – разваляме договора без неустойки или го изпълняваме без измененията

Leave a Reply