Home > Новини и събития > Стартира първият професионален подкаст за потребителски права

Стартира първият професионален подкаст за потребителски права

Факт е първият подкаст за експертни коментари, анализи и съвети в областта на потребителската защита.


Той носи името “Ние, потребителите” и е нова инициатива на вече добилия разпознаваемост некомерсиален проект със същото наименование, който повече от година популяризира и разяснява правата на гражданите в ролята им на потребители, повдига значими потребителски теми, обсъжда актуални търговски практики на пазара и предоставя безплатни насоки по възникнали казуси. Подкастът ще подпомага обмена на знания по потребителски въпроси, насърчаването на хората да отстояват правата си, ще обяснява новините за развитието на потребителското законодателство по достъпен и любопитен начин, под формата на диалог с различни събеседници.


Автор и водещ на подкаста е основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова – доктор по журналистика, PR и експерт с близо 20-годишен опит в сферата на потребителската защита.


Гости в подкаст епизодите ще бъдат утвърдени експерти в областта на правото, психолози, маркетингови специалисти, рекламисти, журналисти с опит по бизнес и потребителски теми, специалисти в различни сфери с допирни точки с потребителската защита и др. Потребители с поучителни лични истории ще са ценни герои във видеата. Всички те ще се включват на доброволен принцип, в името на каузата за повече знания в обществото и с мисъл за бъдещето ни.


Пилотният епизод на подкаста “Ние, потребителите” е с участието на Искра Кишкова – адвокат с дългогодишен опит във воденето на граждански, търговски, административни и наказателни дела, но и с поглед към съвременните способи за извънсъдебно решаване на спорове. Тя дава изключително полезни разяснения как да защитаваме правата си в различни житейски ситуации и защо е важно да не оставяме без реакция нарушаването на закона от търговци, институции и други граждани.

“Започваме новата инициатива с мисията чрез всички предимства на подкаста като съвременен формат за публична и социална комуникация да повишим познанията на хората за техните потребителски права, да им вдъхнем увереност и да ги направим по-успешни в отстояването им.”, посочва Габриела Руменова.

Leave a Reply