Home > Прессъобщения > Рекламация за дефектна стока се предявява във всеки магазин на веригата 

Рекламация за дефектна стока се предявява във всеки магазин на веригата 

Търговците са длъжни да приемат рекламациите на своите клиенти за дефектни стоки във всеки от търговските си обекти, припомня пред Economic.bg основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова. Това означава, че ако по време на почивката сте си купили от магазин на верига нещо и след прибирането Ви у дома установите неизправност, не е необходимо да се връщате отново там. 

Понякога потребителите се оплакват, че продавачът не приема рекламацията им с мотив, че са закупили дефектната стока от друг обект на същия търговец. По закон обаче тя може да бъде предявена във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е поръчана услугата. А правото на избор на място за това е изцяло на потребителя.“, обяснява експертът. 

Тя съветва потребителите при предявяването на рекламация да настояват тя да бъде вписана в задължителния за всеки търговец регистър и да изискват да им бъде издаден официален документ с датата, номера на вписмане на рекламацията в регистъра и вида на стоката. „Рекламацията може да бъде направена и устно, но нашият съвет е да изберете писмената форма, за да разполагате с доказателства, че сте съобщили за проблема по надлежен начин и в срок. Необходимо е да посочите в какво се изразява дефектът и начина, по който предпочитате той да бъде отстранен – с привеждане на стоката в съответствие чрез безплатен ремонт или замянапропорционално намаляване на цената или разваляне на договора. Важно е да посочите и данни за контакт – адрес, електронна поща, телефон и др. Задължително е да приложите документи, които доказват покупката и на които се основава претенцията – касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането. При наличието на протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката, както и установяващи претенцията по основание и размер, също е във Ваш интерес да бъдат добавени.“, обяснява Габриела Руменова. 

Начинът на удовлетворяване на рекламацията зависи от вида на дефекта. „Законодателят е предвидил възможност потребителят да избирамежду ремонт или замяна, като обаче се спазва правилото за пропорционалност. Преценката се прави на база всички обстоятелства в конкретния случай – стойността на стоката при пълното и съответствие с договора за продажба, значимостта на несъответствието и възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за него“, посочват още от „Ние, потребителите“.

Съгласно Закона за защита на потребителите ремонтът или замяната трябва да бъдат извършени без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са му били необходими. Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят има задължението да ги предостави на разположение на продавача, а при замяна продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка. Когато извършването на ремонт или замяна изисква демонтирането на инсталирани преди това стоки и инсталирането на заместващи ги, то ангажиментът или разходите за всичко това са за сметка на продавача. 

Редът за предявяване на рекламация е следният – първо към търговеца, а при необходимост – към помирителна комисия или към Комисията за защита на потребителите с настояване да бъде извършена проверка по случая и да способства за разрешаването на спора.

Източник: Economic.bg

Leave a Reply