Home > Новини и събития > Нашествие на онлайн реклами на китайски е-магазини

Нашествие на онлайн реклами на китайски е-магазини

Наблюдава се масирано нашествие в Интернет на реклами на китайски онлайн магазини за всевъзможни стоки на атрактивни цени. Спонсорираните страници в социалните мрежи и електронни платформи в дигиталното пространство бързо привлякоха вниманието и на българските потребители. Много от тях вече изразяват съмнение, че някои от тези стоки се срещат и в българските физически и електронни магазини, но на значително по-високи цени.

От „Ние, потребителите“ препоръчваме на онлайн ориентираните купувачи преди поръчка от подобни магазини винаги да проверяват кой е производителят на продуктите, тъй като той носи отговорност за неговото качество и безопасност. На следващо място е важно да прочетат какви материали са вложени при изработката, защото някои химически вещества крият рискове от алергични реакции, ракови заболявания, репродуктивни проблеми и др. Не трябва да пропускат също така да се информират за инструкциите и предупрежденията за употреба на изделието.

Потребителите следва да имат предвид и това, че за стоките за деца критериите в Европейския съюз са значително по-високи в резултат на въведените стандарти и регламенти, които обаче не са задължителни за трети страни.

При покупка на опасна стока клиентите имат право да я върнат на търговеца и да получат парите си за нея обратно, както и да потърсят обезщетение за претърпени вреди.

Освен това, при плащане с карта онлайн купувачите е нужно да бъдат внимателни и да проверяват дали действително се намират на официалната платформа на търговеца, а не са попаднали на сайт-двойник, за да не откраднат данните от картата им и да източат парите от сметката им.

Хората трябва да имат предвид, че когато продуктите са произведени от страна извън Европейския съюз, те може да отговарят на местното законодателство по отношение на качеството и безопасността, но не и на европейското и това да носи рискове за здравето и живота Ви.

Търговците, които имат езикова версия на своя е-магазин или отделна платформа за дадената европейска държава, са задължени да спазват европейското потребителско законодателство и да пускат за продажба само продукти, които са преминали тестовете за безопасност и разполагат със съответните документи да докажат това. Тези икономически оператори трябва да имат свой представител в ЕС, който да отговаря за безопасността на продаваните продукти. Наред с това, те следва да предоставят инструкции и предупреждения за употребата на изделията, както и са длъжни да изтеглят от пазара стоки, за които има информация, че са рискови за потребителите.

Ако български търговци предлагат за продажба продукти на производители от страна извън Европейския съюз, трябва да се уверят, че те съответстват на европейското законодателство, предоставят на потребителите цялата задължителна пълна, точна и вярна информация за продуктите и за употребата им.

Прочетете още в дописката на Телеграф: https://s.shopeee.com/rxRS

Leave a Reply