Home > Казуси > Може ли да ограничават количеството на промо стоката, която ще закупим?

Може ли да ограничават количеството на промо стоката, която ще закупим?

Приятелска компания сме и не успяхме да си купим за Великден пиво на обявената намалена цена. Тъй като сме повече хора и отивахме на хижа за няколко дни, ни трябваше по-голямо количество. Отказаха ни отстъпката, тъй като правилата им били такива, за да не се препродава от малки търговци.

Търговецът може да постави подобно ограничение, като се позове на определението за „потребител“ в потребителското законодателство – този, който купува стоката или услугата за лична употреба. При наличието на такова условие обаче, то задължително трябва да е ясно отнапред и да е обявено в непосредствена близост до цената и стоката.

Вижте видео коментар на казуса: https://fb.watch/rUdHGsmad8/

Ако и липсвала тази информация, имате право да получите стоката на обявената намалена цена. За целта:

  • Направете снимка на етикета на стоката в магазина и пространството около нея в непосредствена близост
  • Снимайте касовата бележка
  • Представете тези доказателства на касата, при необходимост – и пред управителя на обекта
  • Ако не решите въпроса веднага, подайте писмена жалба и поискайте входящ номер за нея

Капани при оферти за намалени стоки:

  • Поставяне на ограничение за количеството, което може да бъде закупено от намалената стока
  • Липсващи стоки в намаление и предлагане на алтернативни с по-лошо съотношение цена-качество
  • Намаляват се стоки със скоро изтичащ или вече изтекъл срок на годност
  • Предлагат се с намаление и стоки, които са в срок на годност, но са с влошени характеристики заради неправилно съхранение

Leave a Reply