Home > Новини и събития > Изтеглят стоки заради опасност от токов удар и химически риск

Изтеглят стоки заради опасност от токов удар и химически риск

Универсален адаптер за пътуване и електрически търсач на ключове крият риск от инциденти,
поради което са предприети мерки за изтеглянето им от пазара и от клиентите. Артикулите са продавани онлайн и до тях са имали достъп потребителите от цял свят.


Частите под напрежение на щепсела на забранения за продажба адаптер са достъпни, когато е напълно или частично свързан към контакт. Той е така изработен, че е възможно потребителят да постави само единия щифт, а при докосването на другия да пострада от токов удар. Артикулът е с наименование UNIVERSALE ADATTATORE 2 P+T 10a 250V~ и с бранд EXTRASTAR. Може да бъде разпознат по номера на модела X501080 и баркода: 8056860270. Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата да ниско напрежение, а сигналът за него е подаден от Италия.


Електрическият търсач на ключове пък е опасен с наднорменото съдържание на олово в спойките,
с което не изпълнява изискванията на Директивата за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване (Директива RoHS). Продуктът е с наименование Keyi LED Keychain Key Finder, бранд Innovagoods, номер на модела V0100752 и баркод 4899888116592.


В регистъра на европейската система за ранно оповестяване за доказано опасни стоки Safety Gate
могат да бъдат разгледани и детайлите за няколко модела продавани през интернет детски облекла, както и различни пластмасови играчки. Проблемът с тях е, че не отгаварят на изискванията съответно на Директивата за обща безопасност и на Директивата за безопансност на играчките и европейския стандарт EN 71-1, тъй като лесно могат да се раздробят на дребни елементи и при поглъщането им от детето да предизвикат задавяне и дори задушаване.

🎞 Вижте стоките във видеото във Facebook.

Leave a Reply