Home > Новини и събития > Забраняват „смесеното ресто“ по предложение на „Ние, потребителите“

Забраняват „смесеното ресто“ по предложение на „Ние, потребителите“

Търговците няма да имат право да връщат „смесено ресто“ (и в лева, и в евро) в периода на двойното обращение при въвеждането на единната европейска валута в България. Този период ще продължи един месец след въвеждането на еврото у нас.

Когато даден търговец няма достатъчна момента наличност да върне платената сума в брой в евро, връща платената сума изцяло в левове. Това официално потвърдено от Министерство на финансите допълнение в Проекта на Закона за въвеждане на еврото у нас беше предложено от Ние, потребителите в периода на общественото обсъждане.

Старият текст предвиждаше „дори при плащане в лева, рестото в магазина да бъде връщано в евро, освен ако търговецът няма достатъчна наличност на тази валута“. Формулировката оставяше възможност търговецът да връща част от рестото в евро, а останалата – в лева. С приетото допълнение тази хипотеза се изключва, което гарантира улесняване на потребителите и по-висока защита на техните икономически интереси.

Предложението от „Ние, потребителите“ беше направено след провеждането на инициирана от нас анонимна анкета, в която се включиха над 600 души.

Други приети предложения за изменения и допълнения на проектозакона, дадени от различни страни по време на общественото обсъждане, са:

  • За горивата и опаковките на цигарите да няма двойно изписване на цените в периода на двойното обозначаване
  • Съкращава се от 3 на 2 месеца срокът за промени в наредбата по Закона за ДДС, след приемане на Закона за въвеждане на еврото в България
  • Корекция относно таксите за внасяне на пари по банкови сметки от клиентите

Предстои Народното събрание да гласува Закона за еврото.

Leave a Reply