Home > Казуси > Табели за намаления в търговски обект будят съмнения за коректността на отстъпките

Табели за намаления в търговски обект будят съмнения за коректността на отстъпките

Запитване

Онлайн медията Кюстендил Инфо ни изпрати сигнал за „интересно намаление“ в обект на търговска верига в Кюстендил, като добавя и снимка с пример за една от промоционалните стоки. По техни наблюдения пускането на „примамливите намаления“ обикновено съвпада във времето с получаването на пенсиите.

Експертен коментар:

От снимката се вижда, че продукт с еднакви опаковка и грамаж струва еднакво – 2,29 лв.
Проблемът е, че в търговската зала има табели с различни условията за покупката му. Според информацията на едната, намалението е в размер на 28% и е извършено от 3,19 лв., а според перпендикулярна на нея е 34%, като е изчислено от 3,49 лв.
В актуалната промоционална брошура, която има за цел да отведе потребителя в обекта, е посочена само по-голямата отстъпка.

Въпросът е коя е реалната цена, от която се пресмята отстъпката?
И след като няма сигурност за това, няма съмнение пък, че потребителят е заблуден колко по-малко би платил, ако се възползва от промоцията. Без значение е дали търговецът е допуснал „техническа грешка“ или е направено умишлено с цел стимулиране на продажбите, което е нелоялна търговска практика – ефектът е същият.

Какво казва законът?
При съобщения за намаление трябва да бъдат посочени старата и новата цена. В случая не се знае дали старата цена е 3,19 лв. или 3,49 лв., или пък е била съвсем друга. От това следва, че при всички положения поне в единия от случаите обявеният процент намаление не е коректен.

Как да постъпите при различни „стари“ цени за една и съща хранителна стока?

  • Погледнете предишните няколко е-брошури на веригата, за да проверите цената през миналите седмици (при намаление на бързо развалящи се стоки старата цена трябва да е прилагана поне 7 дни преди кампанията за отстъпки)
  • При разминаване между актуалната цена през предишните седмици със „старата“ през тази, е налице опит за заблуда
  • Поискайте от представител на търговеца в обекта да получите реалната отстъпка спрямо „старата цена“ и предвид обявения процент намаление 
  • Ако получите отказ, подайте официален сигнал до управителя, а при необходимост и до контролните органи
  • Направете снимки на табелите и етикетите в магазина – като доказателства
  • Ако сте платили, запазете и касовата бележка

Още права: 
В случай че разминаването между старата цена, съответно и между отстъпките, беше довело до различни крайни цени, имате право да заплатите по-ниската. Законът казва, че при наличието на две цени за една и съща услуга (стока*) в даден търговски обект, потребителят заплаща по-ниската.
Изключение правят случаите, в които се предлагат употребявани стоки, нехранителни стоки с изтекъл срок на годност, чиято продажба не създава опасност за живота и здравето на потребителите, както и стоки с отклонения от предварително обявените показатели, чиято продажба не създава опасност за живота и здравето на потребителите. Търговецът обаче трябва предварително да е обявил, че тези стоки притежават една от тези особености и да ги е отделил от останалите в магазина.

Leave a Reply