Home > Прессъобщения > Трябва да се провери сключен ли е в условия на прилагане на нелоялна практика договорът за козметика за 1300 лв.

Трябва да се провери сключен ли е в условия на прилагане на нелоялна практика договорът за козметика за 1300 лв.

Неправилно спрямо действащото потребителско законодателство е да се твърди, че след като
краен клиент е подписал договор за стока или услуга, няма нелоялна търговска практика. Позицията е на основателя на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова по повод теза на Комисията за защита на потребителите (КЗП) във връзка с нов казус с договор за покупка на скъпа козметика за 1300 лв.


Потърпевшият потребител Мая Въжарова разказа пред медиите, че след телефонно обаждане
с покана за безплатна процедура в козметичен салон
, дори самата тя не може да си обясни как си тръгва от манипулацията с договор на толкова висока стойност със срок на изплащане 33 месеца.


Габриела Руменова уточнява, че действително веднъж сключен, договорът може да бъде
разтрогнат само по съдебен ред или по взаимно съгласие. Но обстоятелството, че потребителят е подписал договор, не е повод да се твърди, че не е налице нелоялна търговска практика
. Напротив, аргумент е казусът да се изследва с цел да се установи дали той не е подписан именно в условия на прилагането на нелоялна търговска практика, например премълчаване на важна информация, принуда и др.


Включително трябва да се вземе предвид и общия закон – Закона за договорите и задълженията, където в чл. 12 се посочва: „При воденето на преговори и сключването на договори страните трябва да действат добросъвестно преди, по време и след неговото действие.“ За недобросъвестност се дължи обезщетение.


„Освен това, съгласно Закона за защита на потребителите, правото на отказ в 14-дневен срок
важи, както за покупки през интернет, така и договори извън търговски обект – способът за
продажба, който е приложен в конкретния случай.“
, разяснява още Руменова по повод разписаната
клауза в договора на козметичната компания, че отказ от покупката е възможен само при онлайн
покупки.

Leave a Reply