Home > Новини и събития > Приета е директива за насърчаване на потребителите да изберат ремонт пред замяна

Приета е директива за насърчаване на потребителите да изберат ремонт пред замяна

Европейският парламент одобри директива относно утвърждаването на правото на поправка. Законодателният акт има за цел да насърчи по-устойчивото потребление, като улесни поправката на дефектни стоки, намали отпадъците и подкрепи правото на поправка.

  • Производителят трябва да ремонтира продукта на разумна цена и в разумен срок, след изтичане на правната гаранция
  • Достъп на потребителите до резервни части, инструменти и информация за ремонта
  • Насърчаване на опцията за ремонт, например чрез ваучери и фондове
  • Европейска онлайн платформа ще помага на потребителите при намирането на местни ремонтни услуги и магазини, продаващи обновени стоки

Четири причини за въвеждане на правото на поправка

1) Проучване Евробарометър от 2020 г. показва, че голямото мнозинство от потребителите в ЕС биха предпочели да ремонтират цифровите си уреди вместо да закупуват нови, но в крайна сметка са принудени да се откажат или да заменят старите поради недостиг на услуги за поправка или висока цена.

2) В някои случаи продуктите са проектирани така, че след известно време да престанат да работят (т.нар. планирано остаряване). Често частите на такива уреди не могат лесно да бъдат разглобени и заменени. По този начин производителите принуждават потребителите да купят нов продукт от тях.

3) Поправката на електронни устройства би намалила нуждата от ресурси за производството им, включително от редки суровини, с които ЕС не разполага.

4) Електронните отпадъци са най-бързо растящият източник на отпадъци в ЕС, но голямо количество от тях не се рециклират.

Leave a Reply