Home > Новини и събития > Спряха продажбата на грейки за крака и зимни домашни чехли

Спряха продажбата на грейки за крака и зимни домашни чехли

Завишено количество фталати и олово в състава им причиняват рак и безплодие

Електротермична грейка за крака и няколко модела зимни домашни чехли са спрени от
продажба
на европейския пазар. Причината е, че във вложените при изработката им материали се
съдържат наднормерно количество химични вещества и елементи като фталати и олово, които могат да увредят здравето на човек.


Пластмасовият материал на грейките за крака има прекомерна концентрация на фталати (DEHP, DBP, DIBP) и късоверижни хлорирани парафини (SCCPs), които могат да причинят увреждане на
репродуктивната система
. Изпитването е показало още, че спойките в продукта са с висока
концентрация на олово (до 35% от теглото), а този химичен елемент, освен че представлява риск за
околната среда, при натрупване в организма може да доведе до рак.
Грейките за крака са с бранд Meiysen и номер на модела: 6987579854569. Те не отговарят на изискванията на Директивата за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в
електрическо и електронно оборудване, на Регламента за устойчивите органични замърсители и на
Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.


Домашните чехли също са с прекомерно количество фталати (DEHP и DBP/DIBP), поради което
отново не отговарят на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

Те са на бранд DUE MELE, номерата на моделите са: 7117, 7128, 7163, 7177, 7911, 7934, 7937, 7938, 7939, 7942, а баркодовете съответно им са: 8057639471178, 8057639471284, 8057639471635, 8057639471772, 8057639479112, 8057639479341, 8057639479372, 8057639479389, 8057639479396 и 8057639479426.


Предприетите от властите мерки са разпореждане на дистрибуторите да изтеглят тези продукти от пазара и да ги премахнат от списъка си за онлайн продажби, както и да не се допуска внос през границите. До това се е стигнало след подаване на информация през системата Safety Gate, съответно за грейките за крака – от Швеция, а за домашните чехли – от Италия.

Leave a Reply