Home > Новини и събития > Ръст на делата срещу фирми за бързи кредити

Ръст на делата срещу фирми за бързи кредити

Все повече потребители в България водят индивидуални дела срещу компании за бързи кредити. Причината за това е становището на Съда на Европейския съюз, че ако допълнителните такси по потребителските кредити не са включени в годишния процент на разходите (ГПР), длъжникът връща само главницата. Решението идва в отговор на запитване от България и за него вече ви информирахме още при постановяването му през месец март тази година.

Задължителното тълкуване на съда в Люксембург е, че ако таксите за приоритетно разглеждане на искането за отпускане на заем и за възможност за разсрочване са част от конструкция за прикриване на действителните разходи по кредита или са задължителни за получаването му, са част от ГПР.

Вижте пълния текст на решението, за да се възползвате от него.

Leave a Reply