Home > Новини и събития > Пуснахме онлайн анкета за защитата на потребителите при въвеждането на еврото

Пуснахме онлайн анкета за защитата на потребителите при въвеждането на еврото

Ресто в евро и в лева би объркало много потребители

За да се чуе мнението и да се отчетат потребностите на българските граждани относно начина на посочване на цените на стоките и услугите и осъществяването на търговската дейност в преходния период около въвеждането на еврото в България, некомерсиалната платформа “Ние, потребителите” организира анонимна онлайн анкета на тази тема: https://forms.gle/Jqs1vkrDq2R2eNgL6


Законопроектът и мотивите към него са публикувани на Портала за обществени консултации на Министерския съвет именно, за да бъдат събрани становища и гледни точки от възможно най-много заинтересовани страни.


Разработеният от “Ние, потребителите” е-въпросник приканва гражданите да споделят как за тях ще бъде по-лесно и удобно посочването на цените на продуктите при кампании за намаления например в периода на двойното обозначаване – в лева и в евро.


Действащото към момента потребителско законодателство задължава търговците в този
случай да посочват редовната и намалената цена на стоката в лева. Със законопроекта за
въвеждането на еврото, в преходния период, се добавя още една – намалената, в евро. Въпросът
към гражданите е желаят ли и редовната цена да бъде посочена в евро.
Аналогичен въпрос има и за случаите, в които потребителското законодателство задължава
търговците да посочват цена за единица мярка и за количеството в разфасовката, когато имаме
предварително пакетирани продукти.


От “Ние, потребителите” питат хората още искат ли да има изрична забрана за връщане
на “смесено” ресто – в евро и в лева, през първия месец от приемането на еврото, когато все
още ще е възможно да се плаща и в лева
. Съгласно предвиденото в закона за еврото, в този
период, дори при плащане в лева, търговците ще връщат ресто приоритетно в евро. Изключения се допускат за случаите, в които няма да имат достатъчни наличности от тази валута.


„Ако хората платят в лева, но продавачът им върне част от рестото в евро, а останалата – в
лева, за тях би било много трудно на касата да извършат необходимите пресмятания, за да се
уверят в коректността на сметката. А до подобни ситуации е много възможно да се стигне,
ако няма изрична забрана за “смесено ресто”. Затова е добре да се обърне специално внимание и
да има акцент по този и други чувствителни въпроси при допитването до обществото”
, казва
основателят на “Ние, потребителите” Габриела Руменова.

Leave a Reply