Home > Медийни участия > 2-(4-терт-бутилбензил) пропионалдехид (BMHCA) е забранен в козметиката и крие рискове за здравето

2-(4-терт-бутилбензил) пропионалдехид (BMHCA) е забранен в козметиката и крие рискове за здравето

Leave a Reply