Home > Новини и събития > Повече права за потребителите и правомощия на институциите и нови задължения за търговците

Повече права за потребителите и правомощия на институциите и нови задължения за търговците

Предстоят промени в Закона за защита на потребителите в България.

Но първо място, затягат се правилата при производството, дистрибуцията и предлагането на стоки и услуги от икономическите оператори, за да се гарантира безопасността на продуктите и да се отговори на актуални предизвикателства на пазара – навлизането на новите технологии, защитата на данните, продажбите онлайн и чрез онлайн местата за търговия и др.

Новите норми целят повишаване защитата на колективните интереси на потребителите, както при преустановянето на нарушения на потребителското законодателство, така и при търсене на обезщетения за претърпени вреди от тези нарушения.

Предвиждат се промени и в разпоредбите, които касаят провеждането на кампании за намаления. Търговците са длъжни при обявяване на съобщение за намаление да посочват новата цена и предишната, която е най-ниската прилагана не по-малко от 30 дни преди намалението в същия търговски обект, интернет страница или приложение. Сега действащият закон изключва прилагането на тези правила за „храни и други бързо развалящи се стоки“, докато новите разпоредби разширяват обхвата до „стоки, чието качество подлежи на бързо влошаване или имат кратък срок на годност“. Изключението от общото правило за 30-дневния срок – изискването старата цена да е прилагана поне 7 дни преди съобщението за намаление, пък вече ще касае само стоките, които се предлагат на пазара за период по кратък от 30 дни. Това задължение няма да се отнася за продуктите, които подлежат на бързо разваляне или имат кратък срок на годност.

Дават се и повече правомощия на компетентните органи за защита правата на потребителите.

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 и се създават условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/988.

Законопроектът е предоставен за обществено обсъждане тук

Leave a Reply