Home > Новини и събития > Отпада ли безмитната търговия и забраняват ли бързата мода?

Отпада ли безмитната търговия и забраняват ли бързата мода?

Има изгледи за промяна в европейското митническо законодателство, която да доведе до отпадането на действащите към момента разпоредби на ЕС закупените онлайн пакети от страна извън Общността да не подлежат на облагане с мита, ако стойността им е под 150 евро. 

Настоящите правила за освобождаването от данък върху вноса позволяват на електронни търговци от Китай да подбиват цените на конкурентите си и да избягват митническите проверки на продуктите си.

Германският министър на финансите Кристиан Линднер подкрепя премахването на ограничението за безмитна търговия до 150 евро на европейско равнище.

На този фон във Франция националните законодатели започнаха работа по законопроект за налагане на по-големи санкции върху продуктите на бързата мода, както и забрана на рекламите за такива стоки.

Leave a Reply