Home > Прессъобщения > Кой поема разходите при сгрешена от електронния търговец пратка?

Кой поема разходите при сгрешена от електронния търговец пратка?

Каква информация трябва да има на е-магазина и за предлаганите за продажба стоки?

Ако български търговци купуват стоки от трети страни и ги представят под свои брандове, като заличават информацията за производителя и вносителя, това е нелоялна търговска практика, тъй като въвежда потребителите в заблуда относно произхода на тези продукти. Хората ще останат с впечатлението, че те са произведени в България, което трябва да означава, че отговарят на всички европейски стандарти, директиви и регламенти относно безопасността. А всъщност да не е така. Това каза основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова в ефира на БНТ.

В студиото на „Денят започва“ обясни, че европейското законодателство в областта на потребителската защита е най-добре развито, тъй като съществуват системи за оповестяване за открити на пазара опасни хранителни и нехранителни стоки. „Когато осъществяващите надзор на пазарите национални контролни органи установят, че дадена стока е опасна, подават информация по съответната система и по такъв начин много бързо за тези стоки са уведомени всички останали държави-членки. Предприемат се необходимите мерки по изтегляне, унищожаване или преработване, когато това е допустимо. По този начин се дообогатяват и доразвиват законодателните норми на ЕС, които страните-членки са задължени да спазват. Не така обаче стои въпросът за държавите, които са извън Европейската общност и именно затова ние не можем да бъдем сигурни доколко те отговарят на всички валидни за Европейското икономическо пространство стандарти, които пазят нашето здраве и живот“, разказа тя.

Важен критерий за потребителите е цената, но също толкова важно за тях трябва да бъде и обстоятелството има ли информация за търговеца, който ни предлага стоката, особено в т. нар. маркетплейси, където може да срещнем оферти на различни продавачи, включително физически лица. „Ако дръзнем да пазаруваме нещо, което сме видели във Facebook, то със сигурност трябва да потърсим официалния електронен магазин, където трябва да е налична информацията и за търговеца, и за правата ни на отказ в 14 дни на рекламация до две години, условията на сделката и т.н.

Руменова разясни още, че при сгрешени пратки от страна на е-търговеца, той е този, който поема разходите по връщането на стоката и доставянето на реално поръчаната от потребителя.

Вижте целия разговор в „Денят започва“ по БНТ

Leave a Reply