Home > Казуси > Имам ли право да се откажа от договор за пътуване след неколкократно променян период на почивката?

Имам ли право да се откажа от договор за пътуване след неколкократно променян период на почивката?

„На 23.11.2023 г. заплатихме на туристичека агенция авансовата сума за 10-дневна почивка на о. Мавриций от 01.04.2024 г. до 10.04.2024 г. На 15.12.2023 г. организаторът ни информира, че се налага датата на заминаването да се измести на 29.03.2024 г. Осем дни преди заминаването бяхме уведомени за нова промяна, съгласно която отпътуването следва да е на 30.03.2024 г.   

Със съпругата ми не бяхме съгласни с новите условия, но ни заплашиха, че ще загубим цялата сума, ако не се съгласим, поради следната клауза в договора: „ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя полетното разписание до 3 дни преди датата на заминаване/връщане“.

1 ден и 13 часа преди заминаването получих имейл от туристическа агенция за трета промяна: заминаване на 30.03.2024 г. и завръщане на 06.04.2024 г. На същия ден отговорих, че не одобряваме направената промяна на договора и се отказваме от пътуването поради следните причини:

1. Неколкократна промяна на датите на почивката.

2. Промяна на броя дни на почивката от 10 дни/7 нощувки на 8 дни/7 нощувки, първият и последният ден са в полети и съкратени до невъзможност за реално ползване.

3. Неколкократна промяна на полетното разписание, като последната с 3 излитания и кацания в рамките на няколко часа и ние не го одобряваме.

Резервирахме почивката си точно по това време, когато на нас ни харесва и имаме възможност да го осъществим. Работим, имаме задължения и бизнес ангажименти.

Самата почивка внимателно проучваме и желаем да бъде осъществена по начина, който ни е оферирана и ние сме одобрили.

Не сме имали очаквания да пътуваме тогава, когато авиокомпанията има възможност да осъществи полета и да ни уведоми 1-2 дни преди тръгване.

Не сме подписвали документи с новите параметри на почивката, което означава, че със съпругата ми заминаваме на другия край на света, а нямаме подписан договор.

Какви са правата на потребителите?

При такова стечение на обстоятелствата туристите могат да поискат разваляне на договора и възстановяване на заплатените за услугите суми на основание на Закона за защита на потребителите (нелоялни практики и неравноправни клаузи) и Закона за туризма.

Съгласно Закона за туризма, когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет туроператорът е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги (маршрут, периоди на престой, брой нощувки, местата, датите и часовете на отпътуване и връщане, продължителност на междинните спирания и местата им и др.) може да прекрати договора, без да заплаща такса за това.

Договорът може да бъде пректарен и на основание наличието на нелоялна практика и неравноправни клаузи.

Според Закона за защита на потребителите потребителят има право на намаляване на цената или да развали договора с търговеца, сключен в резултат на използвана нелоялна търговска практика. При наличието на неравноправни клаузи в потребителски договори (след влязло в сила решение на контролния орган или потвърждение от съда), те се считат за недействителни и не пораждат последици за потребителите. Когато договорът не може да се прилага без неравноправни клаузи в него, той следва да се счита за нищожен

Съвети:

  • Настоявайте пред туроператора за разваляне на договора и възстановяване на заплатените за пътуването суми
  • Сезирайте контролните органи за нарушение на Закона за туризма и за нелоялни практики и неравноправни клаузи при представянето на офертата и в договорите за пътуването
  • При необходимост, заведете дело срещу туроператора

Leave a Reply