За нас

Проектът „Ние, потребителите“ е некомерсиална платформа за информация, коментари, съвети и безвъзмездна взаимопомощ от граждани на граждани по широк спектър потребителски теми. Фокусът е върху практиките, за да знаем не кой, а какво прави и да сме по-подготвени при срещата с вече познати ни от диалога прийоми на търговци.
 
Страницата дава поле за обсъждане на лични и актуални потребителски казуси, новини и събития, свързани с потребителските права и тяхното реализиране. Целта е подобряване на познанията в тази област и на подготовката и увереността на хората за реакция, както в моменти на опити да бъдат подведени от некоректи търговци и доставчици на стоки и услуги, така и ако вече са станали жертва на нарушения и нелоялни практики в търговската мрежа, онлайн пространството и навсякъде, където са в ролята си на потребители.
 
Когато не успяваме да се справим сами, ще сезираме компетентните органи за оказване на помощ!
 
„Ние, потребителите“ НЕ е неправителствена организация и не получава никакви субсидии – държавни или частни.
Съдържанието се създава от доброволци и съмишленици, като се съблюдава нормативната уредба.

Основател на онлайн платформата е Габриела Руменова. 

Габриела Руменова е доктор по „Журналистика“, бакалавър по „Връзки с обществеността“ и магистър по „Електронни медии“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Има специализации в сферите на аудио-визуалните изкуства и фотографията. Интересите и са в областта на интегрираните маркетингови комуникации, икономиката, социалните мрежи и информационните технологии. 

Вече близо 20 години реализира множество информационни и разяснителни кампании, предимно по потребителски теми, включително защитата на личните данни, онлайн измамите и др. Работила е в държавната администрация, национални печатни и електронни медии и в частния сектор.