Home > Новини и събития > До 5 000 лв. глоба при некоректно превалутиране и закръгляване на цените от лева в евро

До 5 000 лв. глоба при некоректно превалутиране и закръгляване на цените от лева в евро

Преходен период и специални условия пазят правата на потребителите

За да бъдат защитени икономическите интереси на потребителите, ще има период на двойно
обозначаване на цените на стоките и услугите – в лева и в евро
. То ще започне един месец след
влизането в сила на Решението за приемането на единната европейска валута в Република
България и ще продължи 12 месеца след нейното въвеждане.

Това каза по Радио „Фокус“ основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова във връзка с предвидените мерки за защита на потребителите в публикувания законопроект за въвеждане на еврото у нас.


Цените в лева и в евро ще се поставят в непосредствена близост, ясно и четливо изписани,
недвусмислено и лесно разбираемо
. Те трябва да са с еднакъв размер на шрифта и по начин,
който не въвежда в заблуждение потребителите.


Експертът коментира, че вменяването на това задължение на търговците, както и изрично
посочените правила за превалутирането и закръгляването ще дадат възможност на хората да
проследят дали правилно се изчислява цената за плащане в евро, да защитят правата си и да
сезират отговорните институции при нарушения. Предвидените в Закона за еврото санкции
достигат до 5000 лв., като за нелоялни практики по Закона за защита на потребителите са до
70 000 лв.


Руменова обясни, че разпоредбите на Закона за еврото целят да предпазят потребителите в този
преходен период, но хората трябва да са бдителни, тъй като не е изключено недобросъвестни
търговци да опитат да използват ситуацията, за да прилагат нелоялни практики
. Например, при
обозначаването на цените в кампании за намаления. Потребителското законодателство в тези
случаи към момента задължава търговците да посочват старата и новата цена в лева, а в периода
на двойното обозначаване на цените търговците ще са задължени да обозначават само крайните
цени в лева и в евро. Така потребителите могат да се затруднят да проследят коректността и
размера на намалението. Подобен риск има и при промяната, която ще засегне случаите, в които
сега търговците са длъжни да посочват цената в лева за единица мярка и продажната цена за
количеството в потребителската опаковка
или разфасовка. Търговците вече ще са длъжни да
посочват цената в евро само на крайната цена.


От датата на въвеждане на еврото всички левови сметки в банките ще се превалутират в евро в
съответствие с правилата за превалутиране и за заклъгляване, без такси и комисионни за
потребителите и при запазване на условията по съответните договори, валидни преди
превалутирането. Хората ще могат да обменят в БНБ левове в евро без никакви ограничения,
докато при кредитните институции ще има специфични правила. При теглене на пари в брой пък,
ще се разпространяват само евробанкноти
.

В периода на двойното обръщение дори при плащане в брой в левове, търговецът ще връща
рестото в евро, освен при определени изключения. Няма да се приемат повече от 50 броя монети
в левове
, включително стотинки, при една трансакция.

Чуйте целия разговор по радио „Фокус“

Leave a Reply