Home > Прессъобщения > Семейна двойка с почивка до Мавриций търси правата си пред некоректен туроператор

Семейна двойка с почивка до Мавриций търси правата си пред некоректен туроператор

След неколкократно изместван период на провеждане на почивката, съкращаване на предварително обявената ѝ продължителност, увеличаване броя на полетите и промени на други съществени характеристики двама съпрузи търсят правата си от некоректен туроператор.

На 23.11.2023 г. мъж и жена заплащат на туристическа агенция авансовата сума за 10-дневна почивка на о. Мавриций в периода 01.04.2024 г.-10.04.2024 г. Три седмици по-късно организаторът ги информира, че се налага датата на заминаването да се измести на 29.03.2024 г. Осем дни преди отпътуването туристите са уведомени за нова промяна – начало на 30.03.2024 г. и прибиране на 06.04., което скъсява продължителността на почивката с два дни и утежнява придвижването с допълнителни самолетни полети.

„Не бяхме съгласни с новите условия, но ни заплашиха, че ще загубим цялата сума, ако не се съгласим, поради следната клауза в договора: „ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя полетното разписание до 3 дни преди датата на заминаване/връщане, разказва съпругът в оплакване до онлайн платформата „Ние, потребителите“, след като на жалбата си до Комисията за защита на потребителите получил отговор, съдържащ становището на търговеца.

Следващото действие на туроператора нарушава и собствената му неравноправна клауза. 1 ден и 13 часа преди заминаването хората получили мейл за трета промяна поради „форсмажорна причина: официално писмо от властите на Джибути до авиокомпанията, че не може да лети над Еритрея поради политически конфликт между двете страни“. Още на същата дата потребителите информирали туристическата агенция, че не одобряват направената промяна и се отказват от пътуването. Като причини изтъкват неколкократната промяна на датите, броя дни от 10 дни/7 нощувки на 8 дни/7 нощувки, като първият и последният ден са в полети (дори с 3 излитания и кацания в рамките на няколко часа) и съкратени до невъзможност за реално ползване.

В нито един момент хората нямат валидно подписан договор за пакетното пътуване, тъй като при всяка промяна получават нов проект на контракт, който туроператорът нито бил подписал, нито изисквал да му  бъде върнат с подпис от клиентите. „Това означава, че със съпругата ми заминаваме на другия край на света, а нямаме подписан договор“, подчертава съпругът.

„Резервирахме почивката си точно по това време, когато на нас ни харесва и имаме възможност да го осъществим. Работим, имаме задължения и бизнес ангажименти. Самата почивка внимателно проучваме и желаем да бъде осъществена по начина, който ни е оферирана и ние сме одобрили. Не сме имали очаквания да пътуваме тогава, когато авиокомпанията има възможност да осъществи полета и да ни уведоми 1-2 дни преди тръгване“, посочва още потърпевшият.

Програмата, която е привлякла вниманието на двойката, продължава да стои непроменена на сайта на агенцията и към момента, а цената за един възрастен е 4107 лв. Това обстоятелство е допълнително доказателство, че операторът действа недобросъвестно и непрофесионално.

При такова стечение на обстоятелствата туристите могат да поискат разваляне на договора и възстановяване на заплатените за услугите суми на основание на Закона за защита на потребителите (нелоялни практики и неравноправни клаузи) и Закона за туризма.

Съгласно Закона за туризма, когато преди започване изпълнението на туристическия пакет туроператорът е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги (маршрут, периоди на престой, брой нощувки, местата, датите и часовете на отпътуване и връщане, продължителност на междинните спирания и местата им и др.) потребителят може да прекрати договора, без да заплаща такса за това.

Според Закона за защита на потребителите пък потребителят има право на намаляване на цената или да развали договора с търговеца, сключен в резултат на прилагане на нелоялна търговска практика. При наличието на неравноправни клаузи в потребителски договори (след влязло в сила решение на контролния орган или потвърждение от съда), те се считат за недействителни и не пораждат последици за потребителите. Когато договорът не може да се прилага без тези клаузи, той следва да се счита за нищожен. 

От „Ние, потребителите“ насочват как да защитите правата си в подобна ситуация. Настоявайте пред туроператора за разваляне на договора и възстановяване на заплатените за пътуването суми. Сезирайте контролните органи за нарушение на Закона за туризма и за нелоялни практики и неравноправни клаузи при представянето на офертата и в договорите за пътуването. При необходимост, заведете дело.

Leave a Reply